Gå vidare till innehåll

Följ oss!

Vi skapar kostnadseffektiva byggen!

Lansering av Plastonit's Hållbarhetsrapport 2024

Lansering av Plastonit's Hållbarhetsrapport 2024

Som leverantör av skyddsprodukter för byggindustrin är hållbarhet en central del av vår verksamhet. I denna rapport delar vi våra framsteg och åtaganden för att skapa en mer hållbar framtid.

Vår Strävan mot Hållbarhet

Plastonit arbetar aktivt mot FN mål för hållbar utveckling, särskilt mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (Hållbara städer och samhällen) och mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Genom att utveckla innovativa skyddsprodukter minskar vi skador på byggmaterial, minskar avfall och bidrar till mer hållbara byggprojekt. 

Samarbete med DB Schenker

Ett av de viktigaste stegen vi har tagit för att uppnå våra hållbarhetsmål är vårt samarbete med DB Schenker. Genom deras ambitiösa klimatmål och miljövänliga logistiklösningar, som inkluderar satsning på elektriska och biogasdrivna fordon, säkerställer vi att våra produkter levereras med minimal miljöpåverkan.

Våra Huvudområden inom Hållbarhet

För vår Planet: Vi strävar hela tiden efter att hitta effektivare lösningar och utveckla vår verksamhet mot att bli ännu mer miljövänlig. Inom alla områden.

För människor: Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en inkluderande och säker arbetsmiljö. Genom regelbundna wellness-initiativ och säkerhetsåtgärder säkerställer vi att våra medarbetare mår bra och kan arbeta effektivt.

Med partners: Att arbeta med pålitliga och hållbara partners är centralt för vår affärsmodell. Vår acceptans i Skanskas leverantörsportal är ett bevis på vår kvalitet och hållbarhet, vilket stärker vår position på marknaden och möjliggör fler hållbara byggprojekt.

Läs vår Hållbarhetsrapport för 2024

Vår Hållbarhetsrapport för 2024 visar på våra framsteg och vårt fortsatta engagemang för att skapa en hållbar framtid. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med våra partners, medarbetare och kunder för att nå våra hållbarhetsmål.

För att läsa hela rapporten och lära dig mer om våra hållbarhetsinitiativ, klicka här.

Express Leverans Få Plastonit skivorna levererade direkt till projektet!
Kvalitets Garanti Vi skapar kostnadseffektiva byggen!
Projektering Vi planera hur stor yta som behöver täckas per projekt.
Vätska & Fukt
Kvalitets Garanti
Återvinningsbar